ritkafoldfemek
Külföld // 2019.05.30

Kína egyetlen exporttilalom bevezetésével meg tudná bénítani az USA hadi és high-tech iparát

Kína és az Amerikai Egyesült Államok közötti kereskedelmi háborút egy csapásra igen kellemetlenné tudná tenni a kínai fél, méghozzá egyetlen puskalövés nélkül. Ehhez pedig csak annyit kellene tennie, hogy megtiltja a ritkaföldfémek exportját az USA-ba. A ritkaföldfémeket a high-tech ipar és a hadiipar használja fel a legnagyobb mértékben. Az említett különleges ásványkincs legnagyobb exportőre pedig Kína, amelytől az USA az ilyen irányú szükségleteinek 78%-át importálja. Kína eddig annyit lépett az érdekérvényesítésének ügyében, hogy 25%-al növelte a ritkaföldfémjeinek vámját az USA szankcióira adott válaszlépésként.

ritkaföldfémek (rare earth elements, REE) a periódusos rendszer elemeinek egy sajátos csoportját alkotják. A lantanoidák 15 elemből álló csoportját a szkandiummal és az ittritiummal kiegészítve együtt nevezik ritkaföldfémeknek. A ritkaföldfémek a nevükkel ellentétben nem számítanak különösebben ritkának, azonban a különlegességüket az adja, hogy elvétve fordulnak elő ezek a fémek olyan koncentrációban, ritkaföldfém-ásvány formájában, hogy ezeket gazdaságos lenne kitermelni.

Ritkaföldfém-oxidok (az óramutató járásával megegyező sorrendben, felülről indulva): prazeodímium, cérium, lantán, neodímium, szamárium, gadolínium. 

Az USA irányában való kivitel megtiltásával Peking kemény csapást mérne Washingtonra a jelenlegi kereskedelmi háborús helyzetben. A ritkaföldfémek fontos alapanyagai az elektromos autóknak, a mobiltelefonoknak, a robotrepülőgépeknek, harci repülőgépeknek is.

Miután a Kínai Népköztársaság elnöke Hszi Csin-ping meglátogatott egy ilyen ritkaföldfém feldolgozó üzemet utána elterjedt a sajtóban, hogy Kína komolyan fontolóra veszi a ritkaföldfém USA-ba való exportjának a szigorítását. Mindez a Global Times nevű kínai állami hírcsatornán jelent meg, ami sok esetben indirekt módon közöl bizonyos kínai állami információkat.

Az Amerikai Egyesült Államok 160 millió dollár értékben importált ritkaföldfémeket 2018-ban, ami 17%-al nagyobb mennyiség az előző évinél, azonban meg se közelíti a 2012-es 519 millió dolláros csúcsot. Az USA hadiipara számára is nélkülözhetetlenek a ritkaföldfémek. Egy F-35-ös, ötödik generációs harci repülőgép előállításához legalább 417 kg különböző ritkaföldfém szükséges. Egy Virginia osztályú nukleáris tengeralattjáróhoz 9200 kg. Ezeken kívül például az Apple és a Tesla a két legnagyobb civil felhasználója különleges ásványkincseknek.

A legnagyobb készlettel Kína rendelkezik, a teljes becsült készlet 37%-a van Kínában. Ezt a volt Szovjetunió utódállamai (főleg Oroszország) követik (19%), majd az Amerikai Egyesült Államok (13%), Ausztrália (6%) és India (3%) következik. A fennmaradó 22% Kanada, Malajzia, Brazília, Grönland, Dél-Afrika, Namíbia, Mauritánia, Burundi, Malawi és Vietnam között oszlik meg. Az ismert készletek túlnyomóan Észak-Amerika, Délkelet-Ázsia, Afrika és Ausztrália területén találhatók, szórványos előfordulások vannak még Dél-Amerikában, az orosz Kola-félszigeten és Grönlandon. Ennek részben geológiai oka van, de közrejátszik az is, hogy az egyes területek megkutatottságának mértéke korántsem azonos. A különleges ásványkincs iránt 20 éve indult meg robbanásszerűen a kereslet.

Peking korábban is használta a „ritkaföldfém-exportfegyvert” diplomáciai vitáinak elrendezése ügyében. Kína ideiglenesen megtiltotta az ásványkincs exportját Japán számára egy 2010-es tengerészeti vita okán, ami végül a japán fél kapitulációjával ért véget.

Az USA-nak egyetlen egy ritkaföldfém bányája volt Kaliforniában, ahol a kitermelés 2015-re megállt a korábbi tulajdonos csődje miatt. Az új tulajdonosok 2020-ra ígérik a bánya ismételt megnyitását, amit a Trump adminisztráció nagy erőkkel sürget, hogy csökkentse a Kínára való ráutaltságának mértékét.

Magyarország területén számottevő ritkaföldfém-dúsulás nem ismeretes. A legígéretesebb képződmény a bauxit, illetve a timföldgyártás melléktermékeként keletkező vörösiszap. Az előzetes vizsgálatok szerint a vörösiszapban a ritkaföldfémek a kontinentális kéreghez viszonyítva kb. hatszoros dúsulást mutatnak. Önmagában ez nem nevezhető jelentős mértékű dúsulásnak, azonban a Bayer-eljárás során a bauxitban található ritkaföldfémásványok jelentős részben feltáródnak, ritkaföldfém-tartalmuk pedig főleg rétegszilikátokon adszorbeálódik, ahonnan gyenge ásványi savakkal kioldhatók. Az előzetes kísérletek szerint a ritkaföldfémek 60%-a mobilizálható a vörösiszapból. A ritkaföldfémek felértékelődése miatt mindenképpen szükség van a magyarországi lehetőségek felmérésére, a potenciális ritkaföldfém-tartalmú képződmények, különösen a bauxit feldolgozása során keletkező vörösiszap vizsgálatára. 

A kaliforniai Mountain Pass területén található ritkaföldfém külszíni bánya, melynek újranyitására 2020-ban kerül sor.