Ferenc_papa
Külföld // 2019.04.28

Ferenc pápa félmillió dollárnyi adománnyal segítette az USA-ba tartó migránsokat

A katolikus egyház feje 500 ezer USA dollár adományt küldött annak a 75 ezer latin-amerikai migráns segítésére, akik a hat valamelyik migránskaraván részeként érkeztek meg Mexikóba, hogy megpróbáljanak átkelni az Amerikai Egyesült Államokba. Azonban az USA határzár miatt ezek az emberek Mexikóban ragadtak. Ahogy a karavánok híre eltűnt a címlapokról úgy szűntek meg az adományok is érkezni a migránsok ellátásának segítése céljából. Ezért Ferenc pápa ezt a pénzbeli felajánlását részben figyelemfelkeltésnek is szánta.

Az adományt a Szentatya a Katolikus Egyház Szent Péter fillérje Alapítvány kezeli és 16 mexikói egyházkerületbe kerül eljuttatásra, valamint 27 különböző feladatkörben kerül felhasználásra. A „Péterfillér” jellemzően a pápa karitatív céljaira való templomi gyűjtésként keletkezik. Általában Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap szokták ezt az adománygyűjtést megrendezni.

„A péterfillérek gyűjtése a VIII. században indult el, amikor az újonnan megtért angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkortól alakult ki a „Denarius Sancti Petri” adományozása, amely a középkorban általánossá vált a kelet- és a nyugat-európai országokban egyaránt. Noha a reformáció idején szünetelt a péterfillérek gyűjtése, a XIX. században újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává vált, ekkortól már kizárólag karitatív tevékenységre használták fel a befolyt összeget. Magyarországon 1993-ban indult újra a gyűjtés a korábbi évtizedek állami akadályainak megszűnésével.” – írja a katolikus.hu

A Magyar Katolikus Egyház tavalyi cikkében ezt olvashatjuk a péterfillérek adományozásáról;

Ferenc pápa példával jár előttünk az anyagi javak értékének helyes megítéléséről és felhasználásáról. Örömmel társulunk hozzá ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal.

Tavaly a magyar egyház közel 62 millió forintnyi adományt küldött a pápa karitatív céljaira. A Szentszék a hagyományos templomi gyűjtés mellett más módokon is elfogadja a hívek felajánlásait. 

Ferenc pápa április elején úgy fogalmazott a mexikói határfal ügyében;

„A falak építői, legyenek azok pengésdrótból vagy téglából, végül azoknak a falaknak a rabjai lesznek, amelyeket építettek”. 

Idén június elsején Csíksomlyóra látogat Ferenc pápa, ahol az erdélyi és anyaországi magyar híveknek fog ünnepi szentmisét celebrálni. Míg 2020 szeptember 14 és 18 közt Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében várható a pápa megjelenése. Ezek az alkalmak pedig megfelelők lehetnek arra, hogy Orbán Viktor bevándorlásellenes politikájára utalásokat tegyen, azzal ellentétes véleményét kifejtse, úgy ahogy ezt az USA elnöke ellenében már megtette.

A kérdés továbbra is az, hogy a magyar típusú kereszténydemokráciában kinek van nagyobb hatalma meghatározni a politikai irányvonalat. A katolikus egyház fejének vagy a kereszténydemokrácia rendszerének üzemeltetőjének a magyar miniszterelnöknek? Valószínűleg az utóbbinak.

A Péterfillérek kedvezményezettjei valahol Mexikóban. Helyes dolog-e a gazdasági bevándorlást segíteni? Ön dönt.